logo.png

    Bury Cricket Club

 
 
Fantasy_cricket_logo1-removebg-preview.png

Note: These groups do NOT necessarilly relate to the respective senior teams.

    Group 1 Group 2 Group 3
    Pos Player Price Pos Player Price Pos Player Price
    AR Alex Breckin 17 k AR Usama Akram 7.6 k AR Arshad Raza 9 k
    AR Mukhtar Nasir 17 k AR Zain Khan 7.6 k AR Muhammad Bilal 6.5 k
    AR Ammar Baig 11 k AR Joe Spencer 7 k AR Will Moore 5 k
    AR Ali Hassan 8.5 k AR Patrick Potts 7 k AR Marcus Eaton 5 k
    Wk Ben Gorton 13 k Bat Leighton Santos 7 k AR George Mills 4 k
    Bat Dom Morris 10 k Bat Syed Hashmi 6.5 k AR Scott Worswick 4 k
    Bat Jacob Ramsay 8.5 k Bowl Usman Afridi 8 k AR Fiaz Amjad 4 k
    Bat Ghalib Sarosh 7.7 k Bowl Mohammed Majid 6.7 k AR Charlotte Weston 3 k
    Bat Zafri Zafardeen 6.3 k Bowl Mohammed Usman 6.2 k Bat Harvey Fairclough 6.5 k
    Bat Gary Garner (C) 6.3 k Bowl Matt Metcalfe 6 k Bat Joe Mitchell 6.2 k
    Bowl Ahmed Matloob 10.5 k WK Sajad Safi 5.5 k Bat James Towey 6 k
    Bowl Sam Nolan-Massey 10 k WK Nathan Ramsay (C) 13 k Bat Sohale Khan 6 k
    Bowl Lee Halliwell 6.3 k Bat Sam Leach 5 k
    Bat James Weston (C) 3.8 k
    Bat Mark Eaton 3.2 k
    Bat Freddie Nicol 2.8 k
    Bowl Zarqash Ali 7 k
    Bowl Harry Williamson 6 k
    Bowl Josh Bowen 5.8 k
    Bowl Mohammed Baig 5.6 k
    Bowl Mohammed Shah 5 k
    Bowl Uzair Fraz 3.4 k
    WK Ali Ammar 7 k
    WK Aaron Davies 3.5 k

Note: These groups do NOT necessarilly relate to the respective senior teams.

 

Group 1
PosPlayerPrice
ARAlex Breckin18k
ARMukhtar Nasir13k
ARAmmar Baig10k
ARAli Hassan8.5k
BatDom Morris9.1k
BatGhalib Sarosh7.7k
BatJacob Ramsay7.7k
BatZafri Zafardeen6.3k
BatGary Garner (C)6.3k
BowlAhmed Matloob10k
BowlSam Nolan-Massey9.5k
BowlLee Halliwell6.3k
WKBen Gorton13k

 

 

Group 2
PosPlayerPrice
ARUsama Akram7.6k
ARMumtaz Mirza7.6k
ARJoe Spencer6.8k
ARPatrick Potts6.8k
BatZain Khan7.6k
BatLeighton Santos7.3k
BowlUsman Afridi8k
BowlMohammed Majid6.7k
BowlMohammed Usman6.2k
BowlMohammed Baig5.6k
BowlMatt Metcalfe5.4k
WKNathan Ramsay (C)10k

 

 

Group 3
PosPlayerPrice
ARArshad Raza9k
ARHarvey Fairclough7.1k
ARJoe Mitchell6.7k
ARWill Moore5k
ARMarcus Eaton5k
ARGeorge Mills4k
ARScott Worswick4k
ARCharlotte Weston2.8k
BatSam Leach5k
BatJames Towey5k
BatJames Weston (C)3.8k
BatFreddie Nicol2.8k
BatMark Eaton2.8k
BowlZarqash Ali7.8k
BowlJosh Bowen5.8k
BowlHarry Williamson5.6k
BowlUzair Fraz3.4k
WKAli Ammar7.3k
WKSajad Safi5k
WKAaron Davies2.8k